Många företag jobbar med Content Marketing (Innehållsmarknadsföring) där det handlar om att skapa relevant innehåll för målgruppen och anpassa det utifrån var målgruppen befinner sig i kundresan samt med ett tydligt syfte. Svårigheten i detta är ofta att vara relevant för sin målgrupp. Vad menar vi då med att vara relevant? Jag skulle säga att det handlar om att kunna säga något meningsfullt. Något som betyder något för målgruppen och får han eller hon att göra något.

När vi pratar om relevans handlar det inte heller bara om att få någon att bry sig, utan vi vill ju att de ska bry sig just nu. Det handlar om att förstå vad som influerar din målgrupp här och nu och varför de bryr sig om det. Problemet för många företag är att de inte sätter sig in och förstår sin målgrupp tillräckligt bra. Detta leder ofta till inifrån-ut tänket där man som företag pratar om det man själv tror är viktigt istället för att lyssna in i sitt research-arbete innan man producerar innehåll.

Några viktiga delar för att bli relevant för din målgrupp:

Lyssna på din målgrupp
Här handlar det om att omvärldsbevaka och lyssna in vad som händer i världen och inom ditt område. När du vet detta kan du lättare hitta möjligheter där du kan berätta något som intresserar din målgrupp. Vi kanske rentav ska börja med att skapa en relation till de som din målgrupp ser upp till och litar på istället för att prata direkt med dem?

Säg något meningsfullt
Enligt en undersökning jag hörde om via jobbet så skulle vi inte bry oss om ca 75% av alla företag försvann vilket är rätt dystert. Se därför till att du har något intressant att säga och något som adderar värde till situationen eller i någons liv. Var ett meningsfullt varumärke!

Kontext
Omgivning och kontext kan spela stor roll i hur målgruppen mottar något så ha alltid detta i beaktning för att kunna vara relevant.

 

Så, var börjar jag? Här är några exempel på vad du bör sätta dig in i för att lära känna din målgrupp bättre:

 • Vad är deras mål och vad strävar de efter?
 • Vad är deras problem och utmaningar?
 • Vad är viktigt för dem i deras privata och professionella liv?
 • Vilka sociala nätverk är de aktiva på?
 • Vad delar de?
 • Hur konsumerar de information?
 • Har de varit i kontakt med dig tidigare?
 • Vilka influerar deras beslut?
 • Vilken slags information gillar de? (video/bild, text etc.)
 • Vill de ha dina produkter/tjänster?
 • Kan de ta egna beslut?

Avslutar med ett favoritcitat från Simon Sinek:

”People don´t buy what you do, they buy why you do it. The goal is to do business with people who believe what you believe.”

 

relevans-for-malgrupp

 

Dela: