mobil-annonsering

 Kombinationen ”high involvement” och ”utilitarian” är kombinationen där mobil displayannonsering ger störst effekt.

 

Det är ingen tvekan om att vi förflyttar oss från desktop datorer till mobilen och surfplattor. Trafiken i mobil och surfplattor har växt något enormt. Trafiken från mobil-och surfplattor tillsammans börjar hos många företag procentuellt ligga på lika stor del som på desktop.

Förflyttningen till mobilen

Hur är det då med annonsering? Har vi förflyttat oss i samma takt till mobila enheter? Svaret är definitivt nej. Den största delen av marknadsbudgeten ligger fortfarande på annonsering i desktop. Mediaspenderingen går trots allt upp i mobilen och jag hoppas att fler börjar tänka smartare kring mobil annonsering. På en sådan liten yta som vi faktiskt har i mobilen är det viktigt att annonser är att vi smälter in så naturligt som möjligt eller så pass relevanta att de tilltalar oss och därför inte blir ett irritationsmoment.

Mobil displayannonsering fungerar för produkter med högt engagemang

I en artikel jag läste i Harvard Business Review så skriver de om en undersökning de gjort om mobil displayannonsering i USA. Slutsatsen är att det kan vara lönsamt med mobil annonsering men bara för vissa typer av produkter. De produkter som är bruksvaror och har högt engagemang är de som visat sig fungera bra i mobilen, exempel på en sådan produkt kan vara tvättmaskin. Det är en produkt som vi köper för att det är praktiskt och vi funderar ofta igenom köpet lån tid innan och det slutar oftast i att vi köper en tvättmaskin som vi anser är prisvärd.

Mobil displayannonsering fungerar inte lika bra för produkter med lågt engagemang som tandkräm och godis och inte heller produkter som vi köper för nöjes skull så som biobiljetter och sportbilar.

Köpintentionen ökar

I undersökningen som gjordes så testade man att exponera annonser för en grupp och uteslöt en annan som inte såg några mobilannonser. Resultatet blev att de som såg annonserna var 4,5% mer positiva till varumärket som annonserade och köpintentionen ökade med 6,7%.

Vi får inte plats med så mycket innehåll i en mobil displaybanner men det visade sig att annonserna har en påminnande effekt för de som har en tanke på att konsumera dessa slags produkter. Om en produkt är relevant för mottagaren så kommer de lättare ta till sig information kring den. När det gäller produkter med högt engagemang har det visat sig att att det är mer vanligt att man hanterar information kognitivt istället för emotionellt.

Mobil displayannonsering fungerar också mycket bättre om vi via andra kanaler har kommunicerat mer detaljerat och då använda sig av att mobilannonsering för att fortsätta bearbeta de som sett annan reklam innan. Den mobila annonseringen blir som en reminder för budskap vi mottagit innan vilket kan vara väldigt effektivt.

Native Ads

En stor trend 2013 som bara kommer bli starkare detta år är ”Native Advertising”, med det menar man annonser som flyter in naturligt som exempelvis mobila Facebookannonser som man kan se i News feed.

 

Facebook-adsFacebook-adsFacebook-ads

 

Här är en bra förklaring på Native Advertising som jag hämtat från Felix Salmons artikel:

A native ad is something that consumers read, interact with, even share — it fills up their attention space, for a certain period of time, in a way that banner ads never do … In that sense, TV ads are truly native; the way you consume a TV ad is the same as the way you consume a TV show. Similarly, long copy print ads are native, for the same reason. And the ultimate native ads are the glossy fashion ads in Vogue: In most cases, they’re better than the editorial, and as a result, readers spend as much time with the ads — if not more — as they do with the edit.

Jag har pratat mycket om produkter men mobil annonsering tror jag också kan fungera bra för vissa typer av tjänster om man gör det på rätt sätt. Native ads är ett exempel på hur du kan göra ”bra” annonsering utan att störa på samma sätt som du gör med displaybanners och det här kommer vi nog bara se allt fler företag göra både som säljer tjänster och produkter.

Hur vi använder mobilen i köpprocessen/kundresan

Frågan är också hur mobil och surfplattor används, många har teorier om att man gör research på dessa enheter men köper inte i samma utsträckning. Jag tror att det till viss del kan vara så samtidigt som jag kan se att konverteringarna ökar i mobilen vilket troligtvis beror på att företag gör det enklare att köpa i mobilen genom exempelvis appar och responsiva sajter som anpassas till enheten. Även om jag tror att mobil och tablets ofta är en del i researchen man gör inför ett köp så tror jag också att allt fler blir bekväm att även köpa via mobilen då mobilt bankid och andra säkra sätt att betala utvecklas allt mer.

Om du funderar på att annonsera i mobilen, fundera då på om du bara kommer bli ett jobbigt irritationsmoment eller om du kan vara relevant för mottagarna. Kan du vara relevant? Kör på!

 

Dela: