content-marketing

Vad är Content marketing?

Innan jag går in på skillnaden med Content Marketing och Social Media Marketing vill jag kort berätta vad Content marketing är. Content marketing är processen för att skapa och sprida övertygande innehåll för att skapa, vinna och engagera en definierad målgrupp med målet att driva lönsamma kunder.

I en Content marketing-strategi kan det ingå både print, online, mobilt, sociala medier osv. När du jobbar med Content marketing fokuserar du på att skapa en värdefull och engagerande upplevelse för dina potentiella kunder. Det gäller både från att skapa uppmärksamhet till att till slut få affärer. Som Robert Rose på Content Marketing Institute sa: I traditionell marknadsföring så berättar du för världen att du är en rockstjärna medan du med Content marketing visar världen att du är en rockstjärna.

I varje steg som din målgrupp behöver information finns du där och förser dem med fakta, guider, inspiration m.m. Sprid relevant innehåll till din målgrupp för att skapa värde så kommer de när de är mogna för att köpa komma till dig. Se till att prata om dem och deras utmaningar och inte om dig själv och dina tjänster eller produkter.

Your customers don´t care about you, your products, or your services. They care about themselves. – Joe Pulizzi

 

Vad skiljer Content marketing från Social media marketing?

Många blandar ihop Social media marketing med Content marketing. Ja, det är rätt att vi inom Content Marketing ofta använder våra sociala kanaler för att sprida vårt innehåll. Det är dock två olika områden.

I Social media marketing handlar det om de sociala kanalerna som exempelvis Facebook, Twitter och LinkedIn. Alla har de dessutom olika många tecken man har på sig att uttrycka sig på vilket gör att man inom Social media marketing begränsar sig utifrån dem. Så man skapar alltså sitt innehåll i dem och på deras villkor. Det kan vara allt från inlägg på sin LinkedIn företagssida till en tävling på Facebook. Content Marketing däremot fokuserar på dina brandade kanaler som exempelvis din sajt, egna forum eller din företagsblogg. Exempel på innehåll är exempelvis blogginlägg, white-papers, e-books, infographics, videos etc.

Sociala kanaler inom Content Marketing är istället det som ger oss möjlighet till att sprida vårt innehåll, med målet att de exempelvis ska besöka din blogg och där exempelvis signa upp för ett nyhetsbrev eller tids nog även konvertera. Content Marketing fokuserar på leadgenerering. Problemet idag med mycket marknadsföring är att vi möter kunden på fel sätt. Jag läste att ca 99% som vi som företag möter inte är i köpläge vilket gör att vi istället måste möta dem där de är med relevant innehåll.

To sell more, we need to be marketing our products and services less. – Joe Pulizzi 

 

Har du en strategi för Content marketing på ditt företag?

Dela: